فصل هشتم - پرخاش چیست؟

به عکس العمل ما درباره یک حرف بد یا یک رفتار بد به جهت آزار رساندن را پرخاش گویند.

پرخاش از پرخاشگری و خشم و خشونت به وجود نمی‌آید. چون پرخاشگری به جای یک صفت بر روی فردی به کار می‌رود مثلاً می‌گویند فلانی فرد پرخاشگری است.

پرخاش همراه با خشم است و یک حالت هیجانی دارد. مثلاً زمانی عصبانی می‌شویم ولی پرخاش نمی‌کنیم.

خشونت هم یک آزار و اذیت‌های جسمی و بدنی را به وجود می‌آورد.

 

نکاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم آزار می‌رساند:

پرخاش به دو صورت است: 1- بیان کننده 2- بدنی مثال:

بیان کننده:

الف) تهدید کردن        مستقیم

ب) شایعه راکنی علیه رقیب      غیرمستقیم

بدنی:

الف) اگر شخصی را با وسیله‌ای بزنیم     مستقیم

ب) شکستن شیشه خانه همسایه           غیرمستقیم

 

هدف پرخاش:

در پرخاش هم آزار و اذیت است و هم برای رسیدن به اهداف دیگری است. مثال: دزدی ماشین شخصی را می‌دزدد: 1- رساندن آزار به صاحب ماشین از نظر روحی 2- فروختن قطعات ماشین و پولش را برای خود خرج کردن.

 

علت پرخاش چیست؟

علت پرخاش 3 دسته است:

1-    مغز: در تولید پرخاش کمک می‌کند.

2-    هورمونی: در مردها بیشتر است علتش به خاطرتستوسترون زیادی که در جنس نر تولید می‌شود.

3-    اثر توارث : یعنی یک پرخاشی که از زمان قدیم وجود داشته و هنوز در جمع ما وجود دارد.

 

یادگیری اجتماعی پرخاش:

به صورتی انجام می‌شود که با دیدن کارهای دیگران و یاد گرفتن آنها باعث به وجود آمدن یادگیری پرخاش می‌شود. مثال: لباس پوشیدن.

 

پرخاش و خشونت بر روی صحنه:

بدین صورت به وجود می‌اید که از طریق تلویزیون برنامه‌های خشونت آمیز دیده می‌‌شود و به مرور بر فکر و افکار شخص می‌نشیند و سیستم پرخاشگری او را تحریک می‌کند ولی در عوض کسانی که برنامه‌های ملایم و آرام را می‌بینند افکاری آرام دارند.

 

پرخاش و هرزه نگاری:

چیزهایی که مربوط به کارهای جنسی باشد هرزه نگاری گویند که در مغازه‌های ویدئویی یا اینترنت دیده می‌شود.

هرزه نگاری می‌تواند شخصی را در راه پرخاش جنسی قرار دهد.

 

پالایش (تخلیه هیجانی):

وقتی به کسی حرف (تندی از بد) بزنیم و عصبانیت خود را اعلام نکنیم منفجر می‌شویم که به این پالایش گویند. که به دو صورت است: 1- پرخالش خیالی 2- پرخاش واقعی

1-    خیالی: افکار پرخاشگرانه به وجود می‌آورد.

واقعی: خشونت را به بالاترین حد می‌رساند.

/ 0 نظر / 120 بازدید