فصل اول - روانشناسی اجتماعی چیست؟

فصل اول

روانشناسی اجتماعی چیست؟

در روانشناسی اجتماعی افراد تحت تأثیر رفتارها، افکار و هیجانهای خود نسبت به دیگران قرار می‌گیرند خواه دیگران در صحنه حضور داشته باشند خواه حضور نداشته باشند و به بیان دیگر روانشناس اجتماعی رفتارهای اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهد.

 

کورمال کورمال رفتنها:

نرمن تریبلت می‌‌گوید: کسی که کاری انجام می‌دهد و در حضور فردی قرار می‌گیرد که همان کار را انجام می‌دهد بازده بهتری دارد.

 

عصر طلایی:

در این عصر برای اولین بار رواشناسان اجتماعی تحقیقاتی را آغاز کردند که بتوانند هدف خودشان را که تغییر در نگرش بود، قانع سازی کنند.

 

بدبینی پژوهشگران درباره روانشناسی اجتماعی:

پژوهشگران روانشناسی اجتماعی 2 عامل را برای بدبینی خود در نظر گرفته‌اند: 1- نسبی بودن اصول آن 2- آمریکایی بودن ریشه‌های آن

 

شناخت با مشاهده منظم:

پیش از تلاش برای بدست آوردن یک رفتار باید مطمئن شد که آن رفتار وجود دارد یا نه. در این زمان مشاهده منظم به کمک‌ ما می‌آید و می‌توان با یک روش علمی رفتار اشخاص مورد نظر را بدست آورد. مثلاً می‌توان گفت که افغانی‌ها موجب کاهش دستمزد کارگران ایرانی می‌شوند و یا حتی برای آنها بیکاری ایجاد می‌کنند.

 

تحقیق میدانی یا آزمایشگاهی:

تحقیق میدانی تحقیقی است که انسان می‌تواند در محیط زندگی خود و همچنین در محیطی که مردم به طور طبیعی زندگی می‌کنند تحقیق کند ولی در تحقیق آزمایشگاهی یک سری محدودیت‌های خاص وجود دارد که باید آنها را رعایت کنیم. مثلاً در آزمایشگاه کمتر می‌توان درباره مسائل مهم فراهم کرد تا در محیط طبیعی.

 

یادگیری: رفتار اجتماعی را چگونه یاد می‌گیریم؟

معمولاً رفتار اجتماعی را به صورت آموخته شده هنگامی که ما کاری انجام دهیم اطرافیان به ما پاداش می‌دهند و ما را در کنار دوستان خود جای می‌دهند یا امتیازاتی می‌دهند. ولی اگر افکاری متفاوت از افکار آنها داشته باشیم آنها نه تنها امتیاز به ما نمی‌دهند بلکه ما را از جمع خودشان بیرون می‌اندازند این عمل را شرطی شدن کنشگر می‌نامند.

 

اسناد:

زمانی که ما برای نتیجه‌گیری از اطلاعات موجود افراد استفاده می‌کنیم را نظریه اسناد می‌نامیم. مانند زمانی که اسناد درباره اشخاص کاملاً شناخته شده انجام می‌گیرد.

 

تبادل اجتماعی:

در تبادل اجتماعی پاداش و هزینه‌های همراه آن، رفتار را تغییر می‌دهد کسانی دچار این تغییر می‌شوند که در رفتارهای بین دو شخص تبادل وجود داشته باشد.

/ 0 نظر / 32 بازدید