فصل ششم - نفوذ اجتماعی چیست؟

فصل ششم

نفوذ اجتماعی چیست؟

اگر فردی بر اثر فشار خیالی، ارادی یا غیرارادی رفتارش عوض شود که این رفتار از طریق شخصی دیگر باشد را نفوذ اجتماعی می‌گویند.

 

همرنگی:

زمانی همرنگی به وجود می آید که فشارها بر روی فرد وارد شود تا رفتار خود را با اطراف هماهنگ سازد و نفوذ اجتماعی در آن تغییر پیدا کند.

 

عوامل تعیین کننده همرنگی:

عوامل تعیین کننده همرنگی چند مورد است که آنها را توضیح می دهم: 1- محرک 2- ویژگیهای گروه 3- ویژگیهای شخصیتی 4- فرهنگ

1- محرک: درصد همرنگی را بالا می برد مثال: فردی در مقابل سؤالهای یک فرد دیگر قرار می‌گیرد و نمی تواند سؤالهای آن فرد را پاسخ دهد از این رو دیگر آن فرد رویش نمی‌شود که در سؤالها و بحصهای فرد دیگر مخالفت کند.

2- ویژگیهای گروه: در ویژگیهای گروه ویژگیهای نفراتی که در گروه هستند تغییر می‌کند مثلاً در میزان همرنگی اگر تعداد نفرات کم باشند به سطح بالا می‌آید ولی اگر تعداد نفرات زیاد باشد سطح پایین می‌آید.

3- ویژگیهای شخصیتی: در ویژگیهای شخصیتی یک انسان برای برقرار کردن رابطه با اطرافیان خود به خوشرویی و هماهنگی اجتماعی وقت بیشتری می‌گذارد و سعی می‌کند خودش را با رفتار مردم تنظیم کند.

4- فرهنگ: فرهنگ به تأکید گروه و ارزشی شخصیت اهمیت می دهد.

 

هنجار تقابل:

در هنجار ما با زخمت کشیدن خود به دیگران می‌توانیم رضایت آنها را جلب کنیم مثال: اگر برای کودک شکلات بخریم و به او بدهیم و در عوض کاری از او بخواهیم کودک از آن کار استقبال می‌کند ولی اگر برای کودکی دیگر چیزی نخریم و از او کاری بخواهیم کودک کار را با سختی انجام می دهد.

 

نوآوری؛ وقتی اقلیت اخلال می‌کنند:

نوآوری وارد شدن اقلیت به اکثریت است. مثال: شخصی مدیر یک کارگاه است و آگاه می‌شود که چند تا از کارگران خود ابتکاری بدست آورده‌اند که این ابتکار باعث رشد او می‌شود.

 

شرایطی که نوآوری را مساعد می کند:

1-    موضوعاتش درباره مسائل، با موضوعات گروه دیگر شباهت داشته باشد.

2-    در قضاوتهای خود انسجام داشته باشد.

3-    نفوذش را افزایش دهد.

 

نوآوری در بافت امروزی:

وقتی انسانی با انسانهای دیگر روبرو می‌شوند طوری با هم برخورد می‌کنند که انگار طرفدار همدیگر هستند ولی در خلوت خود نظرهایشان را منعکس می‌کنند.

 

استقلال و ضد همرنگی:

اگر ما در زندگی بتوانیم رفتار خودمان را در مقابل فشارهای دیگران حفظ کنیم یعنی استقلال به وجود آورده‌ایم. مثال: اعلام کنند که خانمها رانندگی را افزایش ندهند.

در ضدهمرنگی کار شخصی مهم نیست بلکه درخواست اجتماعی مهم است. مثلاً بگوییم سفید دیگری می‌گوید سیاه.

 

آیا باید در مقابل نفوذ اجتماعی مقاومت کرد؟

یکی از اشکالاتی که ما در زندگی روزمره خود داریم این است که ما از تجربه‌ها و عبرت‌های دیگران، بخصوص پدر و مادر استفاده نمی کنیم. به همین علت در مقابل نفوذ اجتماعی نمی‌توانیم مثبت فکر کنیم.

/ 0 نظر / 145 بازدید