فصل نهم - رفتار موافق اجتماعی

رفتارهای موافق اجتماعی یا رفتارهای نوع دوستانه

در نوع دوستانه کاری که انجام می‌شه 1- در قبالش دستمزد نمی‌گیرد 2- با هدف راه انداختن کار جلو می‌رود 3- با اراده خود انجام می‌شود.

رفتارهای موافق اجتماعی: تمام کارها بدون در نظر گرفتن پاداشها و ارزشها انجام می‌شود و با هدف کمک رسانی جلو ‌می‌رود.

 

چرا مردم به دیگران کمک می‌کنند نه دیدگان:

1-    یادگیری: با مشاهده دیگران یاد می‌گیریم.

2-    تصمیم گیری: روشهایی که فرد را در جهت تصمیم گیری برای کمک کردن یا کمک نکردن به افراد نیازمند هدایت می‌کند.

3-    هنجارهای اجتماعی: در این رفتار مسئولیت به وجود می‌آید.

 

پاداش، تنبیه و رفتارهای کمک رسانی:

اگر در کمک کردن به دیگران به جای اینکه طرف تنبیه شود او را تشویق کنیم طرف بیشتر دوست دارد که به دیگران کمک کند.

 

دیدگاه تصمیم گیری: کمک رسانی 5  مرحله

1-    درک موقعیت: ببینیم که چه چیزی اتفاق افتاده.

2-  تفسیر موقعیت: یعنی مثلاً اگر یک زنی در یک طرف خیابان افتاده و تشنج کرده جلو برویم و بگیم آیا شما کمک می‌خواهید.

3-  برعهده گرفتن مسئولیت: مثلاً دو فرد در کنار هم دو مغازه دارند در یک وقتی یکی از آنها مغازه خود را ترک می‌کند و به فرد دوم که همسایه‌اش است می‌سپارد در این هنگام دزدی از آن مغازه دزدی می‌کند در این لحظه باید در مقابل دزد مقاومت کنیم.

 

پیدا کردن راه کمک رسانی

وقتی که موقعیت کار را ضروری دانستیم تصمیم خود را برای کمک کردن می‌گیریم.

 

به چه کسی کمک می‌کنیم؟ ویژگیهای کمک شونده

به کسی که ما را جذب کنند و شبیه ما هستند و مسئول وضعیت خود نیستند.

 

نظریه واکنش خصمانه:

زمانی که در کاری راحتی ما را محدود می‌کنند یا اگر چیزی می‌خواهیم بخریم برای خریدش آزادی کافی را نداریم در این وقت واکنش خصمانه به وجود می‌آید.

/ 2 نظر / 39 بازدید
محمد

سلام: دستت دردنکنه جالب بود

محمد

سلام: دستت دردنکنه جالب بود