فصل دوازهم - روانشناسی جمعی

روانشناسی جمعی چیست؟

یعنی مطالعه رفتار جمعی که شامل 1- رفتار پیش بینی نشده و 2- غیرنهادی می‌شود.

1- غیرنهادی: از رفتارهای پیش بینی شده توسط جمع بدست می‌آید

2- پیش بینی نشده: با ایجاد رفتارهای جانشینی، رفتارهای تازه‌ای ظاهر می‌شود که در جریان عمل قرار می‌گیرد.

 

روانشناسی توده ها:

در روانشناسی توده‌ها، یکسری افراد که همدیگر را نمی‌­شناسند رفتاری به وجود می‌آورند که هم خودشان و هم دیگران که آن را می‌بینند غیرعادی می‌دانند.

 

گوستاو لوبن:

در عصر گوستاو لوبن چون اغلب مردم از شهرنشینی و صنعتی شدن می‌ترسیدند تجمعهایی به وجود می‌آمد که باعث خشونت می‌شد در نتیجه توده‌های مردم را خطرناک می‌دانستند.

 

فردیت زدایی:

در جمع یک رفتاری ایجاد می‌شود که در انفرادی ایجاد نمی‌شود. در فردیت زدایی ما در یک شادی ملایمی قرار می‌گیریم که لحظه‌ای از پیامدها و کارهایمان فراموش می‌شود.

فردیت زدایی جنسیت گرا نیست و در مرد و زن همان اثر را می‌گذارد.

 

نظریه هنجار پیش بینی نشده:

در این نظریه رفتارهای غیرقابل را انتظار از فرایندهای غیرمنطقی سرچشمه نمی‌گیرد و بخاطر این ظاهر می‌شوند که افراد توده آنها را از دید خودشان می‌دانند. مثل: غارت اجناس مغازه‌ها.

 

روانشناسی شایعه:

به صورت اطلاعات دهان به دهان انجام می‌شود.

 

آلپورت و پستمن:

آلپورت و پستمن راجع به شایعه تحقیقاتی کرده و فهمیده که شایعه به این صورت که یک موضوعی را به فردی می‌گویند و فرد به فرد دوم می‌گوید و به همین ترتیب که در آخر پیامی به وجود می‌آید که به 3 صورت است.

تقلیل: به صورت شعار درمی‌اید.

تشدید: به بزرگنمایی برخی عناصر محتوا می‌شود.

تشبیه: به صورت فرآیند که نتیجه‌اش تغییر شکل محتواست.

 

شایعات:

شایعات باعث خشونت می‌شود پست‌ها را خراب می‌کند، کارها را تا حد شکست به عقب می‌راند. مثلاً فلان رستوران از نظر پخت غذایی غیربهداشتی عمل می‌کنند.

در زمان غیاب وسایل ارتباطی شایعه جایگزین آن می‌شود.

 

روانشناسی حرکتهای اجتماعی:

یک عمل جمعی است که سه ویژگی دارد:

1- موضع گیری 2- سازمان یافته 3- تاحدی پایدار 4- مخلوطی از اعمال غیرنهادی و نهادی.

هدف اصلی حرکتهای اجتماعی دگرگونی است و به دو نوع انجام می‌شود:

1-    اصلاح طلب: می‌خواهند در درون نظام اجتماعی تغییراتی به وجود آورند.

2-    انقلابی: می‌خواهند نظام موجود را از بین ببرند و خودشان به جای آن مستقر شوند.

 

محرومیت نسبی:

می‌توان آن را یک احساس فردی به شمار آورد که در این فرد فکر می‌کند که با او مثل دیگران برخورد نمی‌شود.

 

دیدگاه عقل گرا: بسیج نیروها:

زمانی که یک عمل جمعی در مقایسه با یک عمل فردی کم هزینه باشند مورد قبول می‌باشد.

 

سید حسین گل محمد ; ٤:۱٩ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٥ خرداد ،۱۳٩٠